Psykolog-Marie.dk © 2017                 

PERSONUNDERSØGELSER MED KOGNITIV TESTNING (WAIS IV)

 

Jeg har gennem de sidste 12 år hyppigt fået henvendelser fra kommuner og jobcentre, som har bedt om at få foretaget en bred klinisk psykologisk vurdering af borgere som et led i den samlede vurdering, hvor også lægelige og sociale faktorer inddrages.

 

Jeg er pr. 8. maj 2017 ansat som Psykolog i Vejen kommunes psykologenhed i en deltidsstilling og laver udredninger ved siden af.

 

Det er min erfaring, at psykologens vurdering meget ofte er blevet udslagsgivende for, hvilke foranstaltninger man efterfølgende har valgt at sætte i værk. Dette har kunnet dreje som om tilkendelse af førtidspension, iværksættelse af revalidering, etablering af fleksjob, iværksættelse af ressourseforløb og/ eller behandlingsforløb af forskellig karakter.

Det kan også være oplysninger på vej til at finde en mere passende boligtype til en borger.

 

Jeg tilbyder, at udføre psykologiske undersøgelser inklusiv kognitiv test og udlægning af resultaterne af denne vedrørende borgere over fra 16 år.

 

Undersøgelserne består typisk af optagelse af grundig anamnese gennem samtale, observationer og kognitive tests (WAIS-IV).

Vurderingerne kan danne grundlag for beslutninger om indsatser i forhold til stillingtagen til f.eks. revalidering, vurdering af erhvervs- beskæftigelses -uddannelsesmuligheder og eventuelt relevant boligtype.

 

Pris: Personundersøgelser inklusiv kognitiv profil udarbejdes udfra en timepris på 1076,50 Kr. og tager typisk 15 timer.

 

NB: Ved udkørsel opkræves kilometerpenge efter statens gældende takster på 3,53 Kr.

Kommuner og institutioner betaler via bankoverførsel senest 7 dage efter udsendelse af fakturaen.

 

Jeg kan fakturere elektronisk via. EAN-nummer

 

Jeg kan sende og modtage krypterede e-mails via E-boks (sikker mail via mit CVR. nr. 30132025)

 

 

Kontakt:

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig.

E-mails og telefonbeskeder besvares indenfor 1-3 hverdage.

Telefon: 29 92 18 79

E-mail: kontakt@psykolog-marie.dk

CVR: 30132025

 

 

Over 10 års bred klinisk erfaring:

 

  • Autoriseret psykolog

 

  • Uddannet på Københavns Universitet

 

  • cand. psych. aut.

 

-Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau.

 

"Marie, du arbejder struktureret og effektivt – og har derfor både sparet mig og borgerne for mange, overflødige og resultatløse samtaler. Du har derimod sikret en kompetent afklaring, således at kommunen har kunnet iværksætte de rigtige tiltag i forhold til borgeres arbejdsevner".

(Citat af sagsbehandler på et Jobcenter).

 

NYESTE GENNEMFØRT KURSUS 2017:

 

Assessment af intelligens (voksne): kompetencer

 

-Intelligensteori, psykometri og normer. administration, scoring og tolkning af WAIS-IV.

 

Underviser: Specialist og supervisor i neuropsykologi, Palle Møller Pedersen.