Autoriseret psykolog

cand. psych. aut.

 

-Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau.

 

"Marie, du arbejder struktureret og effektivt – og har derfor både sparet mig og borgerne for mange, overflødige og resultatløse samtaler. Du har derimod sikret en kompetent afklaring, således at kommunen har kunnet iværksætte de rigtige tiltag i forhold til borgeres arbejdsevner".

(Citat af sagsbehandler på et Jobcenter).

Psykolog-Marie.dk © 2016                 

Person-undersøgelser og vurderinger

 

Jeg har gennem de sidste 10 år hyppigt fået henvendelser fra kommuner, som har bedt om at få foretaget en bred klinisk psykologisk vurdering af borgere som et led i den samlede vurdering, hvor også lægelige og sociale faktorer inddrages.

 

Det er min erfaring, at psykologens vurdering meget ofte er blevet udslagsgivende for, hvilke foranstaltninger man efterfølgende har valgt at sætte i værk. Dette har kunnet dreje som om tilkendelse af førtidspension, iværksættelse af revalidering, etablering af fleksjob, iværksættelse af behandlingsforløb af forskellig karakter.

Jeg tilbyder, at udføre denne type psykologiske undersøgelser og udarbejdelsen af rapporter vedrørende borgere over 17 år for kommuner og jobcentre.

 

Undersøgelserne består typisk af optagelse af grundig anamnese gennem samtale, observationer og kognitive tests (WAIS-III).

Vurderingerne kan danne grundlag for beslutninger om indsatser i forhold til stillingtagen til f.eks. revalidering, vurdering af erhvervs- beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder.

 

Pris: Personundersøgelser inklusiv kognitiv profil udarbejdes udfra en timepris på 1045,50 Kr. og tager typisk 13-15 timer.

(Dog pr. 1. oktober 2016, prisstigning med 1,5 % = 1060 kr).

 

NB: Ved kørsel opkræves kilometerpenge efter statens gældende takster på 3,63 Kr.

Kommuner og institutioner betaler via bankoverførsel senest 14 dage efter udsendelse af regningen.

 

Jeg kan fakturere elektronisk via. EAN-nummer og modtage krypterede e-mails via E-boks.

 

 

Kontakt:

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig.

E-mails og telefonbeskeder besvares indenfor 1-3 hverdage.

Telefon: 29 92 18 79

E-mail: kontakt@psykolog-marie.dk

CVR: 30132025